(Nederlands) Engie Services

Consortiumlid:
ENGIE Services regio Oost
Vlamoven 40
6826 TN Arnhem
www.engie-services.nl
E: info@engie.com
E: henk.mulder@engie.com

Binnen het consortium is technisch dienstverlener ENGIE verantwoordelijk voor het installatiewerk in De Vergaderfabriek. ENGIE is een internationaal opererend bedrijf met wereldwijd ruim 150.000 medewerkers. Het ontwikkelt haar business (elektriciteit , aardgas, energiediensten) rond een model dat gebaseerd is op ‘verantwoorde groei’ en gaat op die manier de uitdagingen van de energietransitie aan: het beschikbaar maken van duurzame energie, het streven de klimaatverandering tot een minimum te beperken, leveringszekerheid te bieden en zorg te dragen voor een verantwoord gebruik van de beschikbare resources. In het consortium wordt ENGIE vertegenwoordigd door Henk Mulder, Directeur regio Oost van ENGIE Services Zuid BV.

‘Het is onze uitdaging om traditionele installaties te integreren in dit nieuwe gebouw waar niets vanzelfsprekend is’

Henk Mulder heeft zitting in de Cleantech Regio in De Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Binnen dat gremium is hij co-voorzitter van de tafel ‘Energietransitie’.  Doel is om samen met ondernemers, onderwijs en onderzoekers te werken aan een energieneutrale en duurzame economie en samenleving.

,,Een jaar geleden werd ik binnen mijn netwerk benaderd door iemand die contact had met Arvid Prigge, initiatiefnemer van dit project’’, bijt Mulder het spits af. ,,Voor het project werd nog gezocht naar een installateur. Al tijdens het eerste gesprek sloeg het enthousiasme over en was  er meteen een klik. Namens ENGIE ben ik continu op zoek naar projecten waarmee we onszelf in de picture kunnen zetten en dit is een leuk project wat past bij onze missie om als technisch dienstverlener zichtbaar in de regio betrokken te zijn bij innovatieve ontwikkelingen.’’

‘Normaal frees je een leiding in de muur, maar misschien moeten we die nu wel laten printen’

Inmiddels zit ENGIE dus ruim aan tafel en zijn de voorbereidingen in volle gang. Mulder: ,,De insteek is een gebouw te ontwerpen dat bijdraagt aan de energietransitie, daarnaast is het 3D-printen natuurlijk zeer interessant. Want als dit zich voortzet, wat betekent dat dan voor de installatietechniek? En hoe gaan we installaties integreren in een 3D-geprint gebouw? Ofwel: hoe passen we onze traditionele producten toe in een dergelijk gevormd huis dat uiteindelijk gewoon aan alle wet- en regelgeving moet voldoen? Want uiteindelijk is het wel een vergadergebouw dat veilig en comfortabel gebruikt moet kunnen worden. Interessant detail is dat we bijvoorbeeld nog niet weten wat de exacte constructieve eigenschappen zijn van het gebouw, maar wel moeten nadenken over hoe we de installaties in het gebouw gaan integreren. Normaal frees je een leiding in de muur, maar misschien moeten we die nu wel laten printen zodat het onderdeel uitmaakt van de constructie. Daarmee is het een totaal andere benadering dan we tot nu toe gewend zijn. En daar willen we op voorbereid zijn, want 3D gaat vast vaker gebeuren. Het is een ontwikkeling die in een stroomversnelling terecht kan komen, want dit proces is niet te stuiten. Op welke schaal? Dat is nog de vraag, maar voor kleinere toepassingen in de woningbouw heb ik daar wel een beeld bij.’’

On going proces
Het is niet alleen het daadwerkelijk installatiewerk binnen dit project wat Mulder boeit en uitdaagt, maar ook het proces om te komen tot een goed eindresultaat. ,,Ik zeg wel eens ‘je bouwt een vliegtuig, terwijl je er al in zit’. Of anders gevisualiseerd ‘je loopt al op een brug terwijl je die elke keer een stukje langer maakt om uiteindelijk de overkant te bereiken’. De architect maakt de vorm, de 3D-printer bepaalt of het geprint kan worden en dan heeft de installateur ook nog zo zijn eisen. Dat is een bijzonder proces waarin je gezamenlijk bezig bent om het ontwerp in de juiste richting te krijgen. Het is ‘on going’ en de lijnen tussen alle partijen staan voortdurend open.’’

Levend uithangbord
In de geest van deze innovatieve business-case zoekt ENGIE ook naar partijen die voor de techniek met innovatie oplossingen kunnen komen. Bijvoorbeeld bedrijven die een pilot zoeken en op die manier naar de markt kijken. ,,We willen partijen een podium bieden om dit soort projecten te faciliteren. Idee daarachter is dat je je eigen levende uithangbord creëert. Dat geldt ook voor ons, want als het straks klaar is, dan mogen we ook gebruik maken van het gebouw. Voor installaties zijn we weliswaar op zoek naar de nieuwe innovatieve oplossingen, maar er is ook een deadline en dus moet er keuzes gemaakt worden. Als een warmtepomp de beste oplossing is, dan wordt het een warmtepomp. Het is gewoon een project, innovatief ja, maar er is ook een datum dat het klaar moet zijn.’’

‘Interessante spagaat tussen innovatief en traditioneel’

Mulder is overtuigd dat het gebouw er gaat komen. ,,Ja, zeker. Als is er natuurlijk de spanning of alle verwachtingen uitkomen en de ambitie, die best wel hoog is, wordt waargemaakt op een manier zoals we daar nu tegenaan kijken. Want een dergelijke ronde vorm in 3D geprint, dat is nog nooit eerder gebeurd. Voor ons is  het zaak om te ontdekken of het in 3D printen leidt tot duurzame oplossingen die op termijn schaalbaar zijn. Dan kunnen we een slag maken namelijk. Het is nu nog klein, maar het kan groter worden en dat zou, in het kader van energietransitie, ons weer nieuwe kansen kunnen bieden. Vooralsnog is het een interessante spagaat tussen innovatie en traditioneel.’’