Engie Services

Consortiumlid:
ENGIE Services regio Oost
Vlamoven 40
6826 TN Arnhem
www.engie-services.nl
E: info@engie.com
E: henk.mulder@engie.com


Binnen het consortium ontwerpt en installeert technisch dienstverlener ENGIE de technische installaties voor De Vergaderfabriek. ENGIE is een internationaal opererend bedrijf met wereldwijd ruim 150.000 medewerkers. Het ontwikkelt haar business (duurzame energiediensten en services) rond een model dat gebaseerd is op ‘verantwoorde groei’ en gaat op die manier de uitdagingen van de energietransitie aan: het beschikbaar maken van duurzame energie, het streven de klimaatverandering tot een minimum te beperken, leveringszekerheid te bieden en zorg te dragen voor een verantwoord gebruik van de beschikbare resources. In het consortium wordt ENGIE vertegenwoordigd door Henk Mulder, Directeur regio Oost van ENGIE Services Zuid BV.

‘Dit project past bij onze missie, voorop lopen in de energietransitie’

Henk Mulder heeft zitting in de Cleantech Regio in De Stedendriehoek-gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. Binnen dat gremium is hij co-voorzitter van de tafel ‘Energietransitie’.  Doel is om samen met ondernemers, onderwijs en overheden te werken aan een energieneutrale en duurzame economie en samenleving.

,,Een jaar geleden werden wij benaderd door Arvid Prigge, initiatiefnemer van dit project,’’ bijt Mulder het spits af,  ,,met de vraag of ENGIE wil deelnemen aan het project. Al tijdens het eerste gesprek sloeg het enthousiasme over en was er meteen een klik. Namens ENGIE ben ik continu op zoek naar projecten waarmee we onszelf in de picture kunnen zetten. Dit is op alle vlakken een innovatief project en past bij onze missie om als technisch dienstverlener zichtbaar in de regio voorop te lopen in de energietransitie.’’

‘Normaal frees je een leiding in de muur, maar misschien moeten we die nu wel laten printen’

Inmiddels zit ENGIE al enige tijd aan tafel en zijn de voorbereidingen in volle gang. Mulder: ,,De insteek is een gebouw te ontwerpen dat bijdraagt aan de energietransitie, daarnaast is het 3D-printen natuurlijk zeer interessant. De ontwikkelingen op het vlak van 3D-printing gaan snel, wat betekent dit voor de installatietechniek? Hoe gaan we installaties integreren in een 3D-geprint gebouw? Ofwel: hoe passen we onze tot op heden nog traditionele producten toe in een dergelijk gevormd gebouw dat bij oplevering gewoon aan alle wet- en regelgeving moet voldoen? Want uiteindelijk is het wel een vergadergebouw dat veilig en comfortabel gebruikt moet kunnen worden. Interessant detail is dat we bijvoorbeeld nu nog niet weten wat de exacte constructieve eigenschappen zijn van het gebouw, maar wel moeten nadenken over hoe we de installaties in het gebouw gaan integreren. Normaal frees je een leiding in de muur, maar misschien moeten we die nu wel laten printen zodat het onderdeel uitmaakt van de constructie. Daarmee is het een totaal andere benadering dan we tot nu toe gewend zijn. En daar willen we op voorbereid zijn, want 3D printen in het bouwproces zal steeds vaker toegepast gaan worden.’’

On going proces
Het is niet alleen het daadwerkelijk installatiewerk binnen dit project wat Mulder boeit en uitdaagt, maar ook het proces om te komen tot een goed eindresultaat. ,,Ik zeg wel eens ‘je loopt al op een brug terwijl je die elke keer een stukje langer maakt om uiteindelijk de overkant te bereiken’. De architect bedenkt de vorm, de 3D-printer bepaalt of het geprint kan worden, constructief moet het kloppen en dan heeft de installateur ook nog zo zijn eisen. Dat is een bijzonder proces waarin je gezamenlijk bezig bent om het ontwerp in de juiste richting te krijgen. Het is ‘on going’ en de lijnen tussen alle partijen staan voortdurend open.’’

Big data
Binnen dit gebouw worden de techniek en omgevingsfactoren afgestemd op de gebruikers en activiteiten die in het gebouw gaan plaats vinden. Door de technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren is het mogelijk om een enorme hoeveelheid gegevens (big data) te verzamelen, die vervolgens gebruikt kunnen worden om processen te verbeteren en gebruikerservaring te verhogen. Voor ENGIE is de analyse van deze gegevens belangrijk om tot nieuwe technische oplossingen te komen die bijdragen aan een plezierig werkklimaat en waar medewerkers optimaal productief kunnen zijn.

Smart Building
De Vergaderfabriek maakt onderdeel uit van onze strategische portfolio ontwikkeling voor Smart Building. Doel van dit portfolio is om uiteindelijk binnen enkele jaren business modellen te hebben die medewerkerstevredenheid en stimuleren van productiviteit kunnen garanderen. Komende tijd zijn daarvoor diverse pilot omgevingen ingericht waarbij we samen met klanten en partners ontdekken wat werkt en wat niet. Ook welke risico’s er bij komen kijken. Daarom werken we samen aan dit mooie project.

‘Interessante spagaat tussen innovatief en traditioneel’

Mulder is overtuigd dat het gebouw er gaat komen. ,,Ja, zeker. Als is er natuurlijk de spanning of alle verwachtingen uitkomen en de ambitie, die best wel hoog is, wordt waargemaakt op een manier zoals we daar nu tegenaan kijken. Want een dergelijke ronde vorm in 3D geprint, dat is nog nooit eerder gebeurd. Voor ons is  het zaak om te ontdekken of het in 3D printen leidt tot duurzame oplossingen die op termijn schaalbaar zijn. Dan kunnen we een slag maken namelijk. Het is nu nog klein, maar het kan groter worden en dat zou, in het kader van energietransitie, ons weer nieuwe kansen kunnen bieden. Vooralsnog is het een interessante spagaat tussen innovatie en traditioneel.’’