Van Wijnen

Consortiumlid:
Van Wijnen West B.V.
Calandstraat 4
Postbus 729
3300 AS Dordrecht
078 633 3911
www.vanwijnen.nl
E: m.kint@vanwijnen.nl


Van Wijnen is een ontwikkelaar en bouwer met 24 vestigingen in Nederland. De bouwonderneming bestaat 100 jaar en er werken bijna 1.600 mensen. Binnen het consortium wordt Van Wijnen vertegenwoordigd door Michiel Kint, Commercieel Directeur bij Van Wijnen West BV in Dordrecht. Het credo van Van Wijnen is: ‘samen bouwen aan ruimte voor een beter leven’.

‘Door actief in deze innovatie te participeren, kunnen wij in de toekomst onze opdrachtgevers meer bieden’

Een bouwbedrijf uit het westen dat betrokken is bij een project in het oosten des lands. Hoe is dat zo gekomen? ,,Van Wijnen is een ontwikkelaar en bouwer die zijn angels stevig in de markt heeft staan. Daarom volgen we trends en ontwikkelingen op de voet in het hele land en willen we weten wat er in de markt gebeurt. We vinden het belangrijk om met die prikkels en informatie onze interne organisatie in beweging te brengen en te schakelen op zaken waar behoefte aan is. Dat is precies de reden dat we bij dit bijzondere en innovatieve project zijn aangehaakt. We zijn al enige tijd met 3D-printen in beton bezig in samenwerking met de TU/Eindhoven. Daar zijn ook enkele stakeholders bij betrokken die in dit consortium zitten, te weten Witteveen+Bos en CyBe. Zij vertelden over De Vergaderfabriek en dat daar nog geen bouwende partij voor was. Al snel volgde de vraag of wij daar interesse in hadden. Door het innovatieve karakter en het contact met TU/Eindhoven zijn we deze uitdaging aangegaan. Innovatie is regio-overschrijdend en het gaat om kennis delen en je eigen kennis verrijken. Dan maakt het geografisch niet uit waar die mogelijkheden zich voordoen.’’

‘Dit kan grote gevolgen hebben voor onze rol als aannemer’

Vooraan lopen in een ontwikkeling is voor Van Wijnen dus erg belangrijk. ,,Zeker’’, beaamt Michiel. ,,Enerzijds doen we mee aan dit project voor onze opdrachtgevers, omdat dergelijke innovaties het mogelijk maken om op termijn meer te kunnen bieden. Immers, particuliere kopers krijgen hierdoor nog meer keuzevrijheid die kostenefficiënt zijn in te zetten. Daarmee breiden we ons dienstenportfolio uit. Anderzijds kan innovatie impact hebben op onze rol in het bouwproces. Want verandert onze rol als 3D-printen over vijf of tien jaar gemeengoed is geworden? Waar staan wij dan als hoofdaannemer? Gaan we zelf 3D-printen of komen er specialistische bedrijven die dat bij ons weghalen? Daar moeten we als organisatie wel goed over nadenken en dat zijn allemaal interessante beschouwingen.’’

Dynamiek
Het 3D-printen is nieuw, maar ook de wijze waarop het project organisatorisch tot stand komt, is anders dan anders. ,,De dynamiek om dit samen op te pakken en nieuwe paden te verkennen, is boeiend en leerzaam. Je ziet dat iedereen binnen het consortium daar met veel passie aan werkt. Dat is de overkoepelde en gemeenschappelijke drager. Maar ik ben eerlijk als ik zeg dat we daarnaast best aan het zoeken zijn geweest naar ieders eigen rol daarin. Naar onze eigen taken en verantwoordelijkheden en hoe we bijvoorbeeld om moeten gaan met aansprakelijkheden binnen deze nieuwe vorm van samenwerken. In die verkenningstocht heb ik gemerkt dat je het traditionele patroon moet loslaten. Dat is best moeilijk. We moeten een beetje stretchen, relativeren en niet terugvallen in oude gewoontes. Er ontstaan nieuwe vraagstukken, technisch maar ook qua regelgeving. Bijvoorbeeld, hoe gaat de overheid hier mee om? Rollen veranderen en dat zijn tendensen die zich doorzetten. En wat doen we daar dan mee? Uiteindelijk zal dit in de bouw leiden tot andere mensen met andere competenties. Deze vraagstukken zijn boeiend om je over te buigen.’’

Rol van de bouwer
Menigeen zal zich afvragen wat de rol van de aannemer is als er straks geen metselaars maar printrobots staan om een gebouw te realiseren. ,,Die rol wordt natuurlijk anders. We zullen in die situatie minder met het primaire bouwen bezig zijn, maar veel meer aan de voorkant zorgen dat de juiste verbinding wordt gemaakt. Juiste verbindingen niet alleen in technische zin, maar zeker ook op het gebied van samenwerking tussen partijen. We moeten iets realiseren waar de klant en het consortium over tien jaar ook nog trots op is. Die expertise in combinatie met het assembleren van de verschillende geprinte delen, dus alles op zijn plek zetten tot een geheel, daar zal straks het accent op liggen. Is dat spannend? Ja, in de zin van iets samenstellen op een manier die we nog niet zo gewend zijn. Het zijn nog geen bewezen diensten. En spannend omdat het innovatief is.’’

,,Ik verwacht dat we straks een mooi geprint gebouw hebben waar we veel van hebben geleerd en als bouwonderneming ervaring hebben opgedaan waarmee we ons anders op de kaart kunnen gaan zetten. Dit is een aanzet tot meer. Nogmaals, we kunnen hiermee richting particulieren en professionele klanten bepaalde oplossingen betaalbaar maken, zoals uitstraling van complexen. Je ziet nu nog dat bijzondere vormgeving is gekoppeld aan hoge kosten. Betaalbare woningen zijn altijd op een vergelijkbare manier ontworpen. Dat kunnen we met 3D-prinen wellicht doorbreken en er fraaie vormen aan toevoegen.‘’

‘Eerst zien dan geloven’
Natuurlijk ziet Michiel dat de branche conservatief is, maar men weet wel dat er iets gaat gebeuren. ,,We moeten er wat mee. Nu kijken de meeste vakgenoten nog zo van ‘eerst zien dan geloven’, maar ik weet dat het wordt gevolgd. Beetje op z’n Hollands, meten is weten, maar het daagt ons uit om te denken vanuit creativiteit en niet vanuit beperkingen. Dat is een nieuwe weg die we graag inslaan. Bovendien ben ik benieuwd naar hoe we gemeenten en instanties kunnen prikkelen om meer ruimte te creëren voor dergelijke ontwikkelingen. Zo’n initiatief als dit ontstaat vanuit de particuliere markt, maar zijn er nog meer mogelijkheden om dit naar een hoger plan te tillen? Voorlopig is het pionieren en afwachten en helaas zie je, nu het in de bouwwereld weer beter gaat, dat de prikkel om te innoveren afneemt. Dat is de valkuil in een opgaande markt. Toch zien we dit als een enorme kans en mogelijkheid om ons hiermee in toekomst te onderscheiden.’’