(Nederlands) De Slaapfabriek

Consortiumlid:
De Slaapfabriek
De Zanden 47
7395 PA Teuge
www.deslaapfabriek.nl
E: info@deslaappfabriek.nl
E: aprigge@gmail.com

Binnen het consortium neemt De Slaapfabriek een bijzondere positie in. Het ontbijthotel in Teuge, opgezet door Marjo en Arvid Prigge, is initiatiefnemer, opdrachtgever, maar tevens de bakermat van zowel De Beleeffabriek als De Vergaderfabriek. Om beter aan te sluiten bij de verschillende doelgroepen is het nodig om los van het logeergedeelte een aparte ruimte te creëren om vergaderingen en managementtrainingen te faciliteren. Geen standaard vergaderruimte, maar iets bijzonder, een compleet concept vormgegeven vanuit een belevingsvraag. Die bijzonderheid begint al met de bouw in 3D, en wordt afgemaakt met een interieur waarin met behulp van sensing technologie een revolutionaire, dynamische beleefomgeving wordt gecreëerd. Dit concept is bedacht en ontwikkeld door het door Arvid Prigge opgerichte bedrijf Centre4Moods (tevens consortiumlid). Met de ervaringen die worden opgedaan in De Vergaderfabriek wil Centre4Moods dit concept verder in Nederland uitrollen op circa 30 andere locaties (zie pagina Centre4Moods).

‘Droom niet je leven, maar leef je droom’

Het is de lijfspreuk geworden van Marjo en Arvid, maar ze weten inmiddels dat je die droom wel eerst zelf wakker moet schudden. Dat deed Marjo. Met 25 jaar horeca-ervaring in de achterzak nam ze 8 jaar geleden een rigoureus besluit: ze nam ontslag en koos voor het ondernemerschap. ,,De tijd was er rijp voor’’, opent ze het gesprek. ,,Mijn vaste baan opzeggen was zeker niet makkelijk, maar ik wilde dit al heel erg lang doen en met de hulp van mijn man Arvid heb ik mijn droom, het opzetten van Bed & Breakfast Ontbijthotel De Slaapfabriek, gerealiseerd. De naam komt voort uit het karakter van het pand, dat van origine veel industriële elementen bevat. Die hebben we deels behouden, zoals zichtbare buizen. Maar zodra je de deur van een van de 12 slaapkamers opendoet, word je blij verrast. Zo heeft elke kamer een eigen thema.’’

Ambitieus vervolg
De Slaapfabriek heeft een hoge kwaliteit en behoort niet voor niets tot de beste kleine vergaderlocaties van Nederland. De passie om iets neer te zetten wat afwijkt van doorsnee en waarmee de ogen de komende periode op Teuge gericht zullen zijn, krijgt met De Vergaderfabriek een ambitieus vervolg. Marjo: ,,Ik heb veel ervaring opgedaan in de congreswereld en zo een goed beeld ontwikkeld van waar men behoefte aan heeft. Dat gebruiken we al binnen ons huidige vergaderconcept, nu nog in De Slaapfabriek, waarbij de kracht zit in de kleinschaligheid van de locatie waar je je thuis voelt, persoonlijke aandacht krijgt en waar je even niets hoeft. Je merkt dat er bij ons echt iets met de mensen gebeurt. Het vergaderen in De Slaapfabriek belemmerde echter steeds meer de zelfstandige ontwikkeling van beide bedrijfsonderdelen en daarom hebben we vorig jaar besloten om hier een apart gebouw voor neer te zetten en daarmee was De Vergaderfabriek geboren.’’

‘Niet zomaar een vergaderruimte, maar een inspirerende en adaptieve werkomgeving die ertoe bijdraagt dat de ervaringen en belevenissen die je daar opdoet je voor altijd bijblijven’

Het kleinschalige, persoonlijke en verrassende zullen blijven, maar het decor gaat indringend veranderen. ,,De Slaapfabriek is uit passie ontstaan,’’ zegt Arvid, ,,en doorgegroeid met een verrassend resultaat. We hebben er hoge cijfers mee gescoord, diverse awards mee gewonnen en qua gastenwaardering zijn we de beste kleine vergaderlocatie van Nederland. Die kwaliteit willen we doorzetten in De Vergaderfabriek. Maar we voegen daar straks een bijzonder gebouw aan toe en een belevingsconcept dat moet zorgen voor een optimaal resultaat van een bijeenkomst. Door te gaan werken met bepaalde technieken wordt zelfs meer rendement behaald en een langer effect gesorteerd. Dat maakt De Vergaderfabriek tot veel meer dan een gebouw. Het is een filosofie en een co-creatie van diverse branches en (ICT-)ontwikkelingen. Het wordt een ongekende beleefomgeving om in te trainen en te vergaderen, waarbij Sensing-technologie een belangrijke rol speelt. Ervaringen worden gebruikt voor nader onderzoek en doorontwikkeling, bijvoorbeeld voor toepassingen in de zorg aan mensen met dementie. Samen met een zorgbedrijf wordt gekeken naar de effecten van deze belevingstechnieken, zoals wandvullende visuals, geuren en geluiden, en hoe die kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven, de stresslevels en het mogelijk medicatiegebruik van deze mensen. Maar er is meer. We ontwerpen bovendien een lesomgeving van de toekomst met State of the Art hololens-technologie. Als je hier traint, dan neem je een ervaring en bijzondere beleving mee die verder rijkt dan de training zelf. Dat willen we straks ook gaan meten en tools voor gaan ontwikkelen om mensen daarin na de training verder in te ondersteunen.’’

Waar is het idee ontstaan om van dit gebouw het eerste 3D-geprinte gebouw van Europa te maken met zero footprint?

,,Als je iets bijzonders wilt creëren dan hoort daar ook een opvallend en uniek exterieur bij,’’ zegt Arvid. ,,We hebben drie uitgangspunten geformuleerd waaraan het gebouw moet voldoen. Ten eerste, het moet een iconisch gebouw zijn, anders dan andere. Bijzonder om in te vergaderen met een unieke werkomgeving waarin beleving centraal staat, want dat past bij onze propositie met betrekking tot kwaliteit. Ten tweede, het moet een rond gebouw zijn, omdat die vorm goede communicatie bevordert. Tot slot, we willen een duurzaam gebouw neerzetten, zero footprint, omdat we ook nadenken over de volgende generaties. Met die uitgangspunten hebben we de challenge neergelegd bij Bouwend Nederland. Daar is de gedachte ontstaan om het te gaan printen. Je kunt met printen een vrije vormgeving realiseren waardoor dit gebouw in al zijn hoedanigheden opvalt. Hier wil je straks vergaderen en trainen.’’

‘Een inspirerende en adaptieve werkomgeving’

Mede door een succesvolle crowdfunding is eind vorig jaar de financiering voor het project rondgekomen. Na de formele vastlegging van de afspraken binnen het consortium is het licht op groen gezet voor de realisatie van het eerste 3D-geprinte gebouw van Europa.