Initiatief

De initiatiefnemers van De Vergaderfabriek zijn Marjo en Arvid Prigge. Zij realiseerden al eerder De Slaapfabriek en de Beleeffabriek. Hun idee bracht een aantal partijen samen dat de plannen verder heeft geconcretiseerd. Dit heeft geresulteerd in de totstandkoming van een consortium van partijen die gezamenlijk dit project gaan uitvoeren.

De Vergaderfabriek wordt een aansprekend voorbeeld van schone en revolutionaire, toekomstige bouwtechnologie waarmee een aanzet wordt gegeven voor grote veranderingen in onze samenleving. Sleutelwoorden daarbij zullen zijn: innovatie, zorg, moderne en effectieve opleidingen, aanpak arbeidsmarktdiscrepanties, co-creatie tussen diverse branches (ICT, bouw, onderwijs en creatieve industrie) en last but not least milieu.